Bermohon Hanya pada Allah

Do’a adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mudah untuk dilakukan. Doa juga merupakan senjata kita dalam situasi apapun.Do’a yang kelihatanya sederhana ternyata sesuatu yang sangat besar.Dengan do’a sesuatu yang barangkali kita anggap tidak mungkin bisa menjadi mungkin atas kehendak Allah Ta’ala, begitu pula sebaliknya.

Berdo’a dalam kaitanya dengan aqidah dan ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah ta’ala semata . Barangsiapa yang melakukannya untuk selain Allah sungguh ia telah menjadi kafir yaitu telah keluar dari agama Allah dan termasuk yang disebutkan dalam firmanNya “Dan Rabbmu berfirman : Berdoalah kepada Ku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. ” ( Qs Ghafir :60) dan firman Allah yang lain ” Katakanlah :sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah ,Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagiNya,dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama tama menyerahkan diri kepada Allah ( Qs Al An’am 162-163).

Dan setiap orang yang memohon keselamatan kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah dengan bentuk ibadah atau hanya permohonan saja , sedangkan permohonan itu tidak dapat dilakukan oleh selain Allah ,maka orang tersebut bisa dikatakan musyrik dan murtad. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang menyekutukan Allah. Wallahu’alam bishowab