Sifat Orang yang Bertaqwa

Ali bin Abu thalib radhiyallahuanhu pernah menyampaikan terkai dengan TAQWA.

Orang yang bertakwa mempunyai empat sifat utama. Pertama, Al-Khaufu minal-Jalil, merasa takut kepada Allah Swt yang mempunyai sifat Maha Agung. Kedua, Al-‘Amalu bi At-Tanzil, beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Swt.

Ciri ketiga, Ar-Ridha bil-Qalil, merasa cukup dan ridha dengan pemberian Allah Swt, meskipun hanya sedikit. Bersyukur sebagai kunci keberkahan karunia Allah. Nilai berkah diumpamakan sebagai satu tangkai yang mampu mengeluarkan banyak biji dan buah. Dari satu tangkai mampu mengenyangkan ruang perut manusia yang banyak. Ciri orang bertaqwa yang keempat, Al-Isti`dadu li Yaumir-Rahil, yaitu sentiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali menghadap Allah.

Barangsiapa yang memiliki ciri tersebut maka Ia dikatakan sudah mencapai derajat MUQORROBIIN (dekat dengan Allah)